PERHUMAS Muda Madura

SUSUNAN BADAN PENGURUS CABANG PERHUMAS MUDA (ANGGOTA MUDA) MADURA

PERIODE 2018 – 2021

STRUKTUR ORGANISASI

 

 

Ketua : Kevin Candra Hesriawan
Wakil Ketua : Gita Cendana
Sekertaris

Wakil Sekertaris

: M. Yuhda Billah

Ruli Aprilia

Bendahara

Wakil Bendahara

: Three Yuni Lestari

Feni Ersa Silviana

 

Ketua Bidang PR

Wakil Ketua Bidang PR

Anggota

: Fajar Ari Yanuanto

 

Septyayu Riadini

 

1.     Riyadlatus Sholehah

2.     Sanzabella Oktaviani

3.     Distyra Elliktrica Sari

 

 

Ketua Bidang HRD

Wakil Ketua Bidang HRD

Anggota

: Badrus Soleh

 

Putri Nasrumi

 

 

1.     Nadia Risma Rahmadanti

2.     Mira Febriani

3.     Uswatun Hasanah

 

 

 

 

 

Ketua Bidang Design & Media Planner

Wakil Ketua Bidang Design & Media Planner

Anggota

: Emil Diah Nugrahani

 

 

Mohammad Nu’man

 

 

1.     Dedi Styawan

2.     Rizal Aldi

3.     Romi

 

 

Ketua Bidang Education Development

Wakil Ketua Bidang Education Development

Anggota

: Yusuf Arrofat

 

Sumarni

 

 

1.     Kholifah

2.     Rini Putri Islamiah